(8kB)
TEKST HOMILII
GALERIA
WSPOMNIENIA


WIĘCEJ >>
(4kB)
(4kB)
(4kB)
(3kB)
(4kB)
WIZYTA OJCA ŚWIĘTEGO W KOSZALINIE (01.06.1991)

(13kB)    Czwarta pielgrzymka, w roku 1991, związana była z 200 rocznicą uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Ojciec św. rozpoczął nawiedzenie od Koszalina, a powitał Go wtedy prezydent Lech Wałęsa, który mówił już o udziale Polski w integracji Europy.

Po powitaniu, Jan Paweł II udał się do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilkowie, gdzie poświęcił nowo wzniesione budynki. O 16.15 odbyła się pamiętna Msza św. na placu przy kościele pw. Ducha Świętego...

Chcąc upamiętnić tamte wspaniałe, dla parafii jak i dla całego Koszalina wydarzenie powstały niniejsze strony, które pozwolą na nowo przeżyć chwile wzruszenia jakie toważyszyły Nam 01 czerwca 1991 roku.

Tematem rozważań Ojca św. podczas IV pielgrzymki do ojczyzny - był Dekalog, zaś hasło ogólne brzmiało: "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście".

   O przykazaniach Bożych nauczał Jan Paweł II również w Rzeszowie, w Przemyślu, w Lubaczowie, w Kielcach, w Radomiu, w Łomży, w Białymstoku, w Olsztynie, we Włocławku, w Płocku i w Warszawie. Modlitwa Ojca św. w miejscowościach nad wschodnią granicą pozwalała przybyć tysiącom pielgrzymów z Ukrainy, z Białorusi i z Litwy. Wolność pozwalała na spotkania ekumeniczne, także z żydami. Wielką wymowę miała sesja z Ojcem św. na Zamku Królewskim w Warszawie i przypomnienie Konstytucji Trzeciego Maja.

   Czwarta pielgrzymka miała dwie części. Przerwaną w czerwcu podróż Ojciec św. podjął w sierpniu. Szczególne znaczenie miała wówczas modlitwa i słowo podczas VI Dnia Młodzieży. Kto pamięta tamte dni, rozumie impuls, jaki został dany następnym spotkaniom młodzieży z Ojcem św. - w Paryżu, w Denver i gdzie indziej.