informacja
  strona główna> informacje o parafii


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


GALERIA >>
(4kB)
(4kB)
(4kB)
(4kB)
(4kB)
(4kB)
(4kB)


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. DUCHA ŚWIĘTEGO
75-499 KOSZALIN
ul. ks. St. Staszica 38, tel. (094) 345-43-33


email: duch.sw@koszalin.opoka.org.pl


DUSZPASTERZE

                                       Proboszcz:
Ks. prałat dr Kazimierz Bednarski

proboszcz


Wyświęcony 9 maja 1976 r. 
ustanowiony proboszczem 4 listopada 1980 r., od 1 marca 2009 r. administratorem nowej parafii pw. bł. Teresy z Kalkuty w Koszalinie,Prałat, kanonik prepozyt kapituły kolegiackiej w Kołobrzegu,doktor teologii, budowniczy ośrodka parafialnego (kościół, plebania, dom parafialny, klasztor felicjanek i szkoła katolicka) pw. Ducha Świętego w Koszalinie, założyciel i dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Koszalinie, dziekan dziekanów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Wikariusze:
Ks. dr Ireneusz Blank Wyświęcony 27 maja 2000 r.
ustanowiony wikariuszem 9 września 2007 r.
Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie, diecezjalny wizytator katechetyczny, ojciec duchowny szkoły katolickiej.
Ks. mgr Bogusław
Płocharski

Boguslaw

Wyświęcony 29 maja 2004 r.
ustanowiony wikariuszem 23 sierpnia 2008 r.
Katecheta w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie.
Ks. mgr Andrzej Popiołek

andrzej
Wyświęcony 20 maja 2006 r.
ustanowiony wikariuszem 26 sierpnia 2009 r.
Katecheta w Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945 w Koszalinie.

email: andrzej-popiolek@wp.plKs. mgr Piotr Zieliński

Piotr
Wyświęcony 20 maja 2006 r.
ustanowiony wikariuszem 25 sierpnia 2010 r.
Katecheta w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.

email: parafialna@gazeta.plEmeryci i rezydenci:
Ks. prof. dr hab. Lech Bończa-Bystrzycki

Lech
Wyświęcony 14 maja 1961 r.
ustanowiony emerytem 1 stycznia 2009 r.
Wykładowca Politechniki Koszalińskiej. Mieszka na terenie parafii pw. Krzyża Świętego, uczestniczy we wspólnocie Stołu  Eucharystycznego w naszym kościele. 
Ks. mgr Marek Cieślik

Marek
Wyświecony 21 maja 1994 r.
ustanowiony kapelanem koszalińskiego szpitala i rezydentem w naszej parafii 25 lipca 2008 r.
Ks. dr Wojciech Wójtowicz

Wojtek
Wyświęcony 2 czerwca 2001 r.
Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie oraz w Politechnice Koszalińskiej. Diecezjalny duszpasterz akademicki i nauczycieli.

Ks. kanonik Mieczysław Żołędziejewski

Mieczysław


Wyświęcony 31 maja 1953 r.
Kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, kanonik kapituły kolegiackiej w Kamieniu Pomorskim. Emeryt pełniący posługę kapłańską w naszym kościele.Blog ks. Mieczysława:
http://zoledziejewski.wordpress.com/2011/

HISTORIA PARAFII

    Dekretem Kurii Biskupiej z dnia 4 listopada 1980 r. utworzona została nowa parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Proboszczem został ks. Kazimierz Bednarski pochodzący z Brzeźnicy n. Wartą – archidiecezja częstochowska. Najpierw wybudowano kaplicę tymczasową, która służyła dziesięć lat. Budowniczym był p. Władysław Nizioł z Karlina z grupą swoich pracowników. Równolegle powstały baraki, w których zamieszkały siostry zakonne ze zgromadzenia Felicjanek. W barakach też znalazło się miejsce na cztery salki katechetyczne.

    Kancelaria i plebania znajdowały się w mieszkaniu prywatnym ks. Proboszcza przy ul. Spasowskiego. Rok 1982 przyniósł podział parafii – odeszły wioski Jamno i Łabusz. Także w 1982 r. powstała plebani, kierownikiem budowy był p. Konrad Prądzyński z Jamna, a wykonawcą p. Ryszard Bazyliński z Białogardu.

    26 listopada 1983 r. został wmurowany kamień węgielny i rozpoczęła się budowa kościoła. Kamień węgielny został przywieziony z Bazyliki Gnieźnieńskiej. W tym odniesieniu zawarto symbol wiązania ziem północnych z Macierzą oraz kolebką Kościoła w Polsce. Budowę kościoła prowadzili kolejno: Ryszard Kończewski, Andrzej Bartold, Edmund Tumielewicz i Marian Skowroński.

    Pierwszą Mszę Świętą, 24 grudnia 1986 r., odprawił bp Ignacy Jeż. W 1989 r. oddano do użytku dom zakonny, 1 września 1989 r. budynek katechetyczny, który rok później stał się Katolicką Szkołą im. Jana Pawła II.

    Projekt całej zabudowy sakralnej w 1986 r. został nagrodzony na II Krajowym Konkursie Prac Projektowych Zrzeszenia „Miastoprojekt” w Warszawie, otrzymując I miejsce. Autorem projektu jest arch. inż. Andrzej Lorek z Koszalina, a konstruktorem mgr inż. Edmund Tumielewicz.

    Najważniejszym wydarzeniem w dziejach parafii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II – 1 czerwca 1991 r.

    Patron parafii – Duch Święty – ma być odpowiedzią na zawołanie Jana Pawła II – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Ma też być znakiem otwarcia na ekumenizm.

-------------------------------------------------------------

O PARAFII

    Ośrodek parafialny pw. Ducha Świętego w Koszalinie zaprojektowany został w dzielnicy mieszkalnej Koszalina budowanej w systemie wielkopłytowym.

    Program budowy zakładał budowę kościoła wraz z aneksami: kaplicą, biurem parafialnym, częścią mieszkalną dla księży oraz odrębny zespół klasztorny dla sióstr oraz część katechetyczno-społeczną z pełnowymiarową salą sportową. Do tego doszedł program pomieszczeń techniczno-gospodarczych. W okresie realizacji projektu oraz pierwszych latach funkcjonowania nastąpiły zmiany, które w sposób zasadniczy wpłynęły na program ośrodka i zmusiły jego budowniczych do daleko idących przekształceń. Między innymi zrezygnowano z sal katechetycznych i zaadoptowano pomieszczenia dla potrzeb szkoły katolickiej.

    W przestrzennym zagospodarowaniu wydzielono tereny: pod zabudowę, na dojścia piesze, dojazdy i parkingi oraz zieleńce. W rozwiązaniu szczególną uwagę poświęcono terenom przewidzianym dla potrzeb duszpasterstwa tj. miejsc spotkań wiernych po wyjściu z kościoła. Ukształtowana została zabudowa tworząca niezależnie od placu przed wejściem do kościoła podwórzec powiązany z przestrzeniami zielonymi.

    Ośrodek parafialny o łącznej powierzchni zabudowy 2720 m2 i kubaturze 41710 m3 jego forma przestrzenna, rozczłonkowanie, w sposób zasadniczy różnią się od architektury otaczających go budynków. Dominuje jednoprzestrzenna bryła kościoła o kubaturze 26900 m3 z 46,30 metrową wieżą umieszczoną nad przedsionkiem głównego wejścia. Konstrukcja budynku, jego przykrycie autorstwa mgra inż. Edmunta Tumielewicza tworzy wnętrze o powierzchni 1200 m2 i wysokości 20,50 m. Monumentalność obiektu podkreślają pylony podpierające konstrukcje przykrycia. Ściany kościoła oraz części sportowej stanowią mury zespolone, a ściany pozostałych obiektów są warstwowo murowane. W wystroju zewnętrznym dominuje cegła, tynk, beton i blacha miedziana będące dla tego typu obiektów tradycyjnymi materiałami wykończeniowymi.

mgr inż. arch. Andrzej Lorek


DUSZPASTERSTWO: Adoracja Najświętszego Sakramentu (5kB)Duszpasterstwo Akademickie OŚWIATA: Katolicka Szkoła im. Jana Pawła II (5kB)Studium Języków Obcych (5kB)Klub tenisa stołowego KOSZALINIANIN (5kB)Gimnastyka dla kobiet (5kB)Siłownia (5kB)Aerobik (5kB)
INNE: SKLEP (5kB)APTEKA (5kB)KANCELARIA (5kB)INFORMACJE O PARAFII